New

Đinh J

TÌNH TRẠNG: CÒN HÀNG

Sku:

BÌNH LUẬN SẢN PHẨM

Quick Overview

Sử dụng cho máy bắn đinh J10:

MAY MEITE 1013J     MAY MEITE 1013JL      MAY MEITE 1022J MAY MEITE 1022JB

ĐINH CÔNG NGHIỆP CHỮ U NGANG 10MM

STT MÃ SẢN PHẨM QUI CÁCH SỐ LƯỢNG KIM
TRÊN HỘP
SỐ LƯỢNG HỘP
TRÊN THÙNG
1 ĐINH CN J1004  J釘 R10MMXD4MM 10000 30
2 ĐINH CN J1006 R10MMXD6MM 5000 30
3 ĐINH CN J1006 ĐEN 黑釘 R10MMXD6MM 5000 30
4 ĐINH CN J1008 CHỢ 市場貨 R10MMXD8MM 5000 40
5 ĐINH CN J1008 CTY  公司貨 R10MMXD8MM 5000 30
6 ĐINH CN J1008 ĐEN  黑釘 R10MMXD8MM 5000 30
7 ĐINH CN J1010 R10MMXD10MM 5000 30
8 ĐINH CN J1010 ĐEN 黑釘 R10MMXD10MM 5000 30
9 ĐINH CN J1013 R10MMXD13MM 5000 20
10 ĐINH CN J1013 ĐEN 黑釘 R10MMXD13MM 5000 20
11 ĐINH CN J1016 R10MMXD16MM 5000 20
12 ĐINH CN J1019 R10MMXD19MM 5000 20
13 ĐINH CN J1022 R10MMXD22MM 5000 20

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đinh J”

custom contents goes here
Top